Aktualności 

 

 

03.03.2022          

 ZMIANA ORGANIZACJI SZKOŁY W 2021/22

Zmiany w kadrze zarządzającej i połączenie Szkół

 

Z początkiem marca 2022 założycielka i Dyrektor SSJiKP pani Anna Unwin, z którą Dyrektor Marta Gancarek budowała Sobotnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II od 2018 r. odchodzi ze stanowiska dyrektora SSJiKP.

W związku z powyższym od marca 2022 SSJiKP połączy się Polską Szkołą Języka i Kultury działającą w budynku szkoły Oasis Academy – Bank Leaze i przyjmie formę prawną Community Interest Company.

Obie szkoły będą nadal działały w dotychczas wynajmowanych budynkach i jesteśmy pewni, że Państwo i nasi uczniowie nie odczują zmian związanych z połączeniem placówek na poziomie zarządzania.

Od marca SSJiKP będzie nosiła nazwę: Polska Szkoła Języka i Kultury.