Opłaty za naukę w SSJiKP

Na rok szkolny 2021/22

Warunkiem zapisania dziecka na przyszły rok szkolny jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego (link znajduje się poniżej), oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej wynoszącej £10 od dziecka. 

Formularza zgłoszeniowy: Formularz

Zakup podręczników leży w gestii rodziców/ opiekunów prawnch uczniów uczęszczających do SSJiKP z wyjątkiem uczniów klas  6-7, których podręczniki można zamówić jedynie przez Szkołę. Spis obowiązujących podręczników, oraz zasady zamawiania podręczników dla klas 6-7 znajdziecie Państwo klikając w Podręczniki 2021-22

Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2021/ 2022:

 

  • 12.00 GBP za sobotę za jedno dziecko

  • 18.00  GBP za sobotę za dwoje dzieci

  • 23.00 GBP za sobotę za troje dzieci

Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia z opłaty za naukę w SSJiKP.

 

Zasady rekrutacji w SSJiKP

Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych

Rodzic/ opiekun prawny winien zapoznać się z Regulaminem i Statutem Szkoły przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w SSJiKP, albowiem są​ to dokumenty w których zawarte są prawa

i obowiązki każdego członka Społeczności Szkolnej, i do których założeń odwołuje się umowa ustna świadczenia przez SSJiKP usług edukacyjnych, którą Państwo zawieracie w momencie rozpoczęcia przez ucznia nauki w SSJiKP.