Opłaty i zapisy do SSJiKP

Opłaty w SSJiKP na rok szkolny 2019/20

Warunkiem zapisu dziecka na przyszły rok szkolny jest opłata manipulacyjna wynosząca £10 od dziecka.

Zakup podręczników od roku 2019/2020 leży w gestii rodziców/ opiekunów prawnch uczniów uczęszczających do SSJiKP.

SSJiKP ma możliwość zakupu podręczników w cenach hurtowych. w związku z czym, może więc pośredniczyć w zakupie podręczników. 

Pośrednicwo SSJiKP w zakupie podręczników wiąże się z ograniczeniem czasowym tzn. zamówienia można składać jedynie do 06 lipca 2019r.

Zamówienia zestawów podręczników, lub jedynie ćwiczeń prosimy składać wysyłając wiadomość e-mail z tytułem podręcznika, ilością i zaznaczeniem czy jest to zestaw, czy jedynie ćwiczenie na: ssjikp@gmail.com po wpłaceniu odpowiedniej kwoty (wpisowe + koszt podręcznika/ów) na konto Szkoły (Bank HSBC, nr. konta 42186179, sort code 40-46-18).

 Pragniemy zaznaczyć, iż ćwiczenia do każdej klasy są obowiązkowe, a zatem muszą być to nieużywane egzemplarze.

Jeśli nie złożycie Państwo zamówienia na podręczniki do wspomnianej wyżej daty SSJiKP rozumie, że nabędziecie je Państwo we własnym zakresie. Adres księgarni znajdziecie Pasństwo TUTAJ 

Prosimy mieć na uwadze fakt, że w przypadku nieposiadania przez ucznia podręcznika/ ćwiczeń, nauczyciele SSJiKP nie będą w stanie robić kopii ćwiczeń lub tektów z podręczników, tym samym odpowiedzialność ta spada na rodziców/ opiekunów prawnych.

Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2019/ 2020:

 

  • 10.00 GBP za sobotę za jedno dziecko

  • 14.00 GBP za sobotę za dwoje dzieci

  • 16.00 GBP za sobotę za troje dzieci

Na dwa tygonie przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymacie Państwo fakturę opiewającą na kwotę pokrywającą cały rok szkolny nauki ucznia/ uczniów w SSJiKP. Roczna kwota jest obliczona na podstawie ilości sobót w danym roku szkolnym (w roku szkolnym 2019/2020 jest 36 sobót).

 

Formy płatności:

  • Płatność za rok z góry,

  • W 10 ratach takiej samej wysokości - 01 każdego miesiąca otrzymacie Państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.

Płatności SSJiKP przyjmuje jedynie przelewem na konto bankowe:

       

Bank: HSBC  

Numer konta: 42186179

Sort code: 40- 46- 18

Termin płatności to 14 dni.

Rodzice zainteresowani podjęcieciem przez ich dziecko nauki w SSJiKP proszeni są o czytelne wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go na adres email: ssjikp@gmail.com

Proszę kliknąć aby pobrać plik.

Zasady rekrutacji w SSJiKP

Zasady rekrutacji w SSJiKP są jasno opisane w Regulaminie Szkoły.

 

Zarząd prosi Państwa, aby zapoznali się Państwo z Regulaminem i Statutem Szkoły przed podpisaniem umowy, albowiem są​ to dokumenty w których zawarte są prawa i obowiązki każdego członka Społeczności Szkolnej i do których założeń odwołuje się umowa między Państwem, a SSJiKP.
 

     Sponsorzy i partnerzy SSJiKP

 

Sklepy ABC w Bristolu

 

Partnerem SSJiKP jest Integracyjna Szkoła Sobotnia

w Bristolu. 

  • Śledź nas na Facebook