Auktalizacja 13.09.2021

          

Podręczniki na rok 2021/2022

Zakup podręczników leży w gestii rodziców/ opiekunów prawnch uczniów uczęszczających do SSJiKP.

 Pragniemy zaznaczyć, iż ćwiczenia do każdej klasy są obowiązkowe i muszą być to nieużywane egzemplarze.

Prosimy mieć na uwadze fakt, że w przypadku nieposiadania przez ucznia podręcznika/ ćwiczeń, nauczyciele SSJiKP nie będą w stanie robić kopii ćwiczeń lub tektów z podręczników,

tym samym odpowiedzialność ta spada na rodziców/ opiekunów prawnych.

Obowiązujące podręczniki w roku szkolnym 2021/2022 to:

Przedszkole:

-grupa 4 latków- Maja uczy się i bawi. Podręcznik dla przedszkola polonijnego. Część I i II, autor M. Pawlusiewicz- link

- grupa 5 latków-Mój pierwszy elementarz - czytamy metodą sylabową-  link

 + Wyższa kwota wpisowego pokrywająca kserokopie ćwiczeń dla dzieci.

Klasa 0- Kubuś idzie do szkoły. Podręcznik do klas „0” szkół polonijnych. Część I i II, autor M. Pawlusiewicz- link 

Klasa 1- Elementarz, Ćwiczenia elementarzowe, autor M. Pawlusiewicz- link 

Klasa 2- Druga klaso jestem gotowy!, podręcznik, ćwiczenia, autor Eliza Skiba- link

Klasa 3- Z uśmiechem i słońcem, podręcznik, ćwiczenia, autor M. Pawlusiewicz- link 

Klasa 4- Piękna nasza Polska cała , podręcznik, ćwiczenia, autor M. Pawlusiewicz- link

Klasa 5/6- Lekcje z polskiego część I, autorzy Maksi Kozińska, Janusz Kulczycki-  link

Klasa 7/8- Lekcje z polskiego część II, autorzy Maksi Kozińska, Janusz Kulczycki- link